Labfactor w liczbach
wielkości na miarę inżyniera
19 Laboratoriów
Tam szukaj przemysłowych innowacji i zielonych technologii
Kierunki priorytetowe dla gospodarki
Jaki potencjał kryje się w tych murach?
Wizualizacje
Labfactor - Budowa nowego budynku WIPOŚ PŁ

Laboratoria

 

 

Laboratoria w LabFactor - innowacyjne i wyspecjalizowane:
 

Laboratoria, które tu powstaną będą wyposażone w najnowszą aparaturę zgodną z technologiami użytkowanymi w przemyśle. Należy tu podkreślić, że będzie to budynek dydaktyczny przede wszystkim dedykowany kształceniu studentów. Pracownie i aparatura zakupione dzięki projektowi sprzyjać będą prowadzeniu zajęć, szczególnie o charakterze praktycznym - kształceniu rozwijającemu wyobraźnię inżynierską, naukową pasję i zespołową kreację.
 

Lab. FOTOCHEMII STOSOWANEJ
Lab. SUSZENIA ROZPRYSKOWEGO I NISKOTEMPERATUROWEGO
Lab. SUSZENIA PARĄ PRZEGRZANĄ
Lab. AUTOMATYKI
Lab. WENTYLACJI, KLIMATYZACJI I CIEPŁOWNICTWA
Lab. NANOTECHNOLOGII I ENERGII WODOROWEJ
Lab. NOWOCZESNYCH PROCESÓW ROZDZIELANIA
Lab. INTENSYFIKACJI PROCESÓW WYMIANY MASY
Lab. TECHNOLOGII WODY I ŚCIEKÓW
Lab. BEZPIECZEŃSTWA PROCESÓW REAKTOROWYCH
Lab. ANALIZ ŚRODOWISKOWYCH
Lab. ODPADÓW
Lab. MATERIAŁÓW SYPKICH I ZIARNISTYCH
Lab. CZYSTYCH TECHNOLOGII I KONWERSJI ODPADÓW
Lab. BADANIA I KSZTAŁTOWANIA MORFOLOGII CZĄSTEK
Lab. PROCESÓW PODSTAWOWYCH
Lab. PROCESÓW MECHANICZNYCH I APARATÓW
Lab. MECHANIKI PŁYNÓW
Lab. BEZPIECZEŃSTWA PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH

Lab. DYMU