Labfactor w liczbach
wielkości na miarę inżyniera
19 Laboratoriów
Tam szukaj przemysłowych innowacji i zielonych technologii
Kierunki priorytetowe dla gospodarki
Jaki potencjał kryje się w tych murach?
Wizualizacje
Labfactor - Budowa nowego budynku WIPOŚ PŁ

LabFactor w liczbach

Projekt realizowany  jest  w ramach Działania 13.1 priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Całkowita wartość projektu oraz dofinansowania wyniesie ponad 50 mln zł.

Pięciokondygnacyjny budynek(cztery kondygnacje naziemne i jedną podziemną).

Powierzchnia użytkowa wyniesie 4479,70 m2.

Łączna powierzchnia infrastruktury dydaktycznej wyniesie 3854,76 m2.

19 nowoczesnych laboratoriów, m.in. nanotechnologii i energii wodorowej, bezpieczeństwa procesów przemysłowych, czystych technologii oraz fotochemii stosowanej.

Nowoczesna aparatura o wartości 12 mln zł.

Studentów przyjmie najwcześniej w 2016 r.

Szacuje się, że każdego roku z nowoczesnej infrastruktury na kierunkach ścisłych i technicznych skorzysta ponad  800 studentów.

- Wstępne szacunki dokonane przed oficjalnym rozliczeniem projektu wskazują na znaczne oszczędności w stosunku do kosztów zakładanych w projekcie. 

W wyniku oszczędnego dysponowania środkami publicznymi udało się zaoszczędzić ponad 7 mln. złotych.

- Zespół oraz specjaliści realizujący projekt dołożyli jednak wszelkich starań by wydatki na aparaturę, która stanowi najważniejszy element projektu pozostały na analogicznym poziomie - tak aby zadbać o najwyższe, dostępne na rynku standardy wyposażenia laboratoriów. Kwota ta nie powinna zatem przekroczyć zakładanych 12 mln. zł.

Zatem najważniejsze kategorie szacowane przed oficjalnym rozliczeniem wydatków kształtowały by się następująco :

Meble/Wyposażenie - 3,4 mln zł

Aparatura 11,6 mln zł

ICT - 483 tys. zł

Część budowlana - 24 mln. zł

 

Całkowity koszt inwestycji : 43 mln. zł