Labfactor w liczbach
wielkości na miarę inżyniera
19 Laboratoriów
Tam szukaj przemysłowych innowacji i zielonych technologii
Kierunki priorytetowe dla gospodarki
Jaki potencjał kryje się w tych murach?
Wizualizacje
Labfactor - Budowa nowego budynku WIPOŚ PŁ

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty na „Kampanię promocyjną projektu pn. „Budowa nowego budynku Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej -LabFactor - II edycja”.

Pliki do pobrania

MODYFIKACJA (07.12.2015)

 

Zaproszenie do złożenia oferty na "Dostawę zasobników ciepłej/zimnej wody do laboratorium wentylacji, klimatyzacji i ciepłownictwa w ramach projektu pt. „Budowa nowego budynku Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej - LabFactor"

Pliki do pobrania

 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty na wyposażenie Laboratorium Dymu w wentylatory w nowym budynku Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej – LabFactor

Pliki do pobrania

SPROSTOWANIE

 

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie i dostawę tablic pamiątkowych dla projektu "Budowa nowego budynku Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej - LabFactor"

Pliki do pobrania

 

Zaproszenie do złożenia oferty na wyposażenie Laboratorium Dymu w wentylatory w nowym budynku Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej – LabFactor

 

Pliki do pobrania

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty na wyposażenie Laboratorium Dymu w kurtyny dymowe w nowym budynku Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej – LabFactor

 Pliki do pobrania

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty na Przeniesienie aparatury naukowo-badawczej do nowego budynku Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej – LabFactor

Pliki do pobrania

MODYFIKACJA (17.11.2015 r.)

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty na Wyposażenie Laboratorium Dymu w nowym budynku Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej - LabFactor

 Pliki do pobrania

Opis przedmiotu zamówienia - modyfikacja (16.11.2015)

 

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę materiałów promocyjnych z nadrukiem na potrzeby projektu pn. „Budowa nowego budynku Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej - LabFactor” – II edycja

Pliki do pobrania

 

Zaproszenie do złożenia oferty na drugie postępowanie na Wykonanie i dostawę wieszaków wzmocnionych do szatni w budynku LabFactor.

Pliki do pobrania

 

Zaproszenie do złożenia oferty na Demontaż i ponowny montaż aparatury naukowo-badawczej w ramach wyposażenia nowego budynku Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej - LabFactor

MODYFIKACJA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pliki do pobrania

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty na Wykonanie i dostawę wieszaków wzmocnionych do szatni w budynku LabFactor.

UNIEWAŻNIENIE

Pliki do pobrania

 

Zaproszenie do złożenia oferty na „Dostawę materiałów dla potrzeb przełożenia  kabla światłowodowego  realizowanego w ramach projektu pn. „Budowa nowego budynku Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej”.

Pliki do pobrania:

Zaproszenie

Załącznik do zaproszenia

 

Zamówienie na wykonanie znaków świetlnych

Zaproszenie do złożenia oferty na: Wykonanie i montaż znaków świetlnych na elewacji budynku LabFactor.

Zamówienie na kampanię reklamową - ogłoszenie powtórne

Zaproszenie do złożenia oferty na: Kampania promocyjna projektu pn. „Budowa nowego budynku Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej -LabFactor”

Zamówienie na kampanię reklamową

Zaproszenie do złożenia oferty na: Kampania promocyjna projektu pn. „Budowa nowego budynku Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej -LabFactor”

Sprostowanie

Zamówienie na dostawy nr ZP-35/D

"Dostawa, rozmieszczenie i montaż aparatury naukowo-badawczej w ramach projektu pt. „Budowa nowego budynku Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej - LabFactor”

Zamówienie na roboty budowlane nr ZP-31/D

„Dostawa, rozmieszczenie i montaż mebli laboratoryjnych w ramach projektu pt. „Budowa nowego budynku Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej

Zamówienie na roboty budowlane nr ZP-2/RB

Zadanie I
„Zasilanie rezerwowe Kampusu A Politechniki Łódzkiej zawartego pomiędzy ulicami: Żeromskiego, Żwirki, Wólczańską, Radwańską w Łodzi oraz zasilania rezerwowego instalacji komputerowej w budynku A17 - Kwestura z budynku A5 - Centrum Komputerowego”

Zadanie II
„Zasilanie w energię elektryczną budynku Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska w Łodzi przy ul. Stefanowskiego 2".

Zamówienie wykonania strony www
Zaproszenie do złożenia oferty na Wykonanie strony www projektu „Budowa nowego budynku Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska”, która zostanie opublikowana na serwerze Zamawiającego.
UWAGA: Modyfikacjia Opisu Przedmiotu Zamówienia

Zamówienie tuby
Zaproszenie do złożenia oferty: dostawa tuby metalowej do aktu erekcyjnego

Zamówienie plakatów i broszur informacyjnych
Zaproszenie do złożenia oferty: Dostawa, w tym opracowanie projektu graficznego, plakatów oraz broszur informacyjnych w ramach promocji projektu pn. „Budowa nowego budynku Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej”.

Zamówienie tablic promocyjnych
Zaproszenie do złożenia oferty: Dostawa 6 tablic promocyjnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko obejmująca projekt i wykonanie.
Uwaga modyfikacja Opisu Przedmotu Zamówienia

Zamówienie materiałów eksploatacyjnych do drukarek i sprzętu kserograficznego
Zaproszenie do złożenia oferty: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i sprzętu kserograficznego dla Biura Projektu pn. „Budowa nowego budynku Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej SPROSTOWANIE

Zamówienie materiałów promocyjnych
Zaproszenie do złożenia oferty: Dostawę materiałów promocyjnych z nadrukiem na potrzeby projektu pn. „Budowa nowego budynku Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej

Kompleksowa organizacja konferencji i drzwi otwartych
Serdecznie zapraszamy na do składania ofert na kompleksową organizację konferencji i drzwi otwartych w ramach projektu pt. Budowa nowego budynku Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Dokumentacja przetargowa znajduje się na stronie zp.p.lodz.pl postępowanie nr ZP-32/U

Zamówienie pieczątek
Zaproszenie do złożenia oferty: Wykonanie jedenastu pieczątek dla pracowników Biura Projektu.

Zamówienie wizytówek
Zaproszenie do złożenia oferty: Wykonanie wizytówek dla pracowników Biura Projektu.

Zamówienie tablic promocyjnych
Zaproszenie do złożenia oferty: Dostawa 6 tablic promocyjnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko obejmująca projekt i wykonanie.
Odpowiedzi na pytania oferentów

Zamówienie W-10/53/2014
Zaproszenie do złożenia oferty: Dostawa 2 tablic informacyjnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko obejmująca projekt, wykonanie i montaż.

Zamówienie W-10/ZP/02/2014
Przetarg nieograniczony: „Budowa obiektu badawczo-laboratoryjnego Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej” – wszystkie informacje dostępne są w Informatorze zamówień publicznych www.zp.p.lodz.pl pod numerem ZP-8/RB.

Zamówienie W-10/ZP/06/2014
Przetarg nieograniczony: „Dostawa urządzeń i sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska oraz międzywydziałowego kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy w podziale na części (4 zadania)” – wszystkie informacje dostępne są w Informatorze zamówień publicznych www.zp.p.lodz.pl pod numerem ZP-72/D.