Labfactor w liczbach
wielkości na miarę inżyniera
19 Laboratoriów
Tam szukaj przemysłowych innowacji i zielonych technologii
Kierunki priorytetowe dla gospodarki
Jaki potencjał kryje się w tych murach?
Wizualizacje
Labfactor - Budowa nowego budynku WIPOŚ PŁ

Inżynieria Biochemiczna

BIO Wszechstronni? – Tak! – od energii aż po leki i kosmetyki

 
- Na tym kierunku nauczysz się stosować wiedzę z zakresu biologii, chemii i inżynierii do prowadzenia procesów wytwarzania różnych ważnych produktów metodami biotechnologicznymi.
- Inżynieria biochemiczna to procesy hodowli żywych organizmów i komórek oraz procesy wyodrębniania i oczyszczania wytwarzanych przez nie produktów, szczególnie w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym, spożywczym i w biorafineriach.
- Jako student(ka) inżynierii biochemicznej nauczysz się jak wydajnie hodować mikroorganizmy oraz komórki roślinne.
- Będziesz dobrze przygotowany(a) do pracy w przemyśle spożywczym oraz w ochronie i oczyszczaniu środowiska oraz przetwórstwie biomasy, jako jednego z odnawialnych źródeł energii.

 
Od bio nano – do skali przemysłowej
 

- Jako specjalista(ka) inżynierii biochemicznej będziesz mógł(a) uczestniczyć w zespołowej pracy wraz z biologami, biochemikami i chemikami w celu przenoszenia technologii wytwórczych ze skali laboratoryjnej do wielkoprzemysłowej.
- Absolwenci kierunku inżynieria biochemiczna są wszechstronnie przygotowani do podjęcia pracy zarówno w istniejących, jak i w nowych, dopiero powstających dziedzinach przemysłu w obszarze biotechnologii i produkcji nowoczesnych leków i kosmetyków.

 
Rozwiniesz swoje zainteresowania…
 

W toku studiów na kierunku Inżynieria biochemiczna początkowo zapoznasz się z podstawami biologii, chemii, fizyki i matematyki, niezbędnymi do dalszego studiowania bardziej zaawansowanych przedmiotów z zakresu inżynierii biochemicznej i chemicznej. Program wyższych semestrów studiów obejmuje m.in. takie przedmioty jak biologia stosowana, biochemia, genetyka i inżynieria metaboliczna, inżynieria bioproduktów, technologie wytwarzania środków spożywczych oraz informatyka i automatyka.

 
…po czym bądź gotów(owa) na zastosowanie ich w praktyce:
 

- projektuj i prowadź badania w celu znalezienia optymalnych warunków wzrostu komórek i wytwarzania przez nie różnych ważnych produktów,
- rozwijaj metody przenoszenia procesów biotechnologicznych ze skali laboratoryjnej do produkcyjnej;
- współpracuj  z chemikami i biologami w celu tworzenia lub oceny nowych technologii produkcji, wyodrębniania i oczyszczania substancji pochodzenia biologicznego stosowanych jako leki, kosmetyki, środki spożywcze, biopaliwa;
- podejmuj wyzwania dot. pracy przy wielko-tonażowej produkcji leków, szczepionek  i produktów spożywczych dla zwierząt i ludzi, a w toku produkcji dbaj razem z nami o bezpieczeństwo zakładów przemysłowych oraz bezpieczeństwo produktów.
 

Kto zatrudnia?
 

W tej innowacyjnej branży o niezwykle dynamicznym potencjale dla naszego regionu działa wiele firm (Adamed, Polfa, Mabion, BTL, Proteon Pharmaceuticals, Teva), klastrów (Bioenergia dla Regionu, BioTechMed, Klaster Gospodarki Odpadami i Recyklingu) oraz powiązane z samorządem sektory gospodarki komunalnej przetwarzające odpady, biomasę, oczyszczające ścieki itp. 

 
Pamiętaj, że patrząc na maleńką żywą komórkę możesz odkryć swoje ogromne możliwości!
 

Pełny opis programu studiów
Siatka godzin

Więcej informacji o studiach na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej na kierunku Inżynieria Biochemiczna znajdziecie w poniższej ulotce:

pdf-icon