Labfactor w liczbach
wielkości na miarę inżyniera
19 Laboratoriów
Tam szukaj przemysłowych innowacji i zielonych technologii
Kierunki priorytetowe dla gospodarki
Jaki potencjał kryje się w tych murach?
Wizualizacje
Labfactor - Budowa nowego budynku WIPOŚ PŁ

Inżynieria Procesowa

inynieria procesowa LF 

Co to jest inżynieria procesowa?
 

- Inżynieria procesowa to rozszerzona inżynieria chemiczna. To dyscyplina techniczna zajmująca się procesami przemysłowymi, w których przetwarzane są dowolne substancje. Podczas tych przemian, zmieniają one postać, stan skupienia lub skład chemiczny.
- Przykładami takich procesów jest np. destylacja ropy naftowej w rafinerii, usuwanie związków siarki z gazów odlotowych elektrowni węglowej, zagęszczanie i suszenie na proszek mleka w mleczarni, estryfikacja oleju roślinnego na paliwo biodiesel, synteza polimerów ze składników ropy naftowej itd.


Kim są inżynierowie procesowi?
 

- Miejscem pracy inżyniera procesowego jest głównie przemysł chemiczny ale także wszystkie przemysły pokrewne jak farmaceutyczny, spożywczy, wydobywczy, energetyczny i wiele innych. Pełnią tam oni rolę inżynierów produkcji i technologów. Nie są oni chemikami, ci kształceni są np. na Wydziale Chemii PŁ. Inżynierowie procesowi znają się za to na aparaturze do prowadzenia procesów chemicznych i na samych procesach - zwłaszcza tych przeprowadzanych na dużą skalę. Potrafią je projektować, automatyzować i sterować nimi - niezależnie od tego jak złożonej instalacji to dotyczy. Pracują więc również w biurach projektów.
 

Na czym polega unikatowość tej profesji?
 

- Inżynier procesów jest w dużej mierze inżynierem uniwersalnym, gdyż zna się po trosze na chemii, mechanice, automatyce, informatyce. Ma jednak cenną umiejętność w stosunku do chemików, mechaników, automatyków czy informatyków, a mianowicie zna się na procesach rozdzielania substancji.
- Przykładowe procesy rozdzielania to odsalanie wody morskiej na membranach, destylacja mieszanin ciekłych w celu wydzielenia benzyny z ropy naftowej, ekstrakcja składników z mieszanin poreakcyjnych, absorpcja składników niepożądanych z gazów odlotowych i inne.
 

Dla kogo jest ten kierunek?
 

- Inżynieria procesowa jako dyscyplina techniczna przeznaczona jest dla ludzi dociekliwych i zorganizowanych. Do studiowania zachęcamy lubiących przedmioty ścisłe, osoby twórcze, pragnące uczestniczyć w przyszłości w procesach produkcyjnych. Te predyspozycje są rozwijane w toku studiów, zarówno podczas zajęć audytoryjnych, laboratoryjnych jak i projektowych przy komputerze. Istnieją też wydziałowe koła naukowe, gdzie można wykazać się kreatywnością i pomysłami. Studenci są także mile widziani w laboratoriach badawczych, gdzie mogą rozwijać swe zainteresowania już we wczesnym okresie studiów. Wiedzę praktyczną mogą uzupełniać podczas praktyk przemysłowych.
 

Dlaczego inżynieria procesowa to kierunek przyszłości?
 

Wraz z wejściem do Unii Europejskiej - Polska wkroczyła w okres intensywnego rozwoju, a polski przemysł przechodzi od fazy produktów nisko przetworzonych do fazy przemysłu zawansowanych technologii. Powstają firmy farmaceutyczne, biotechnologiczne, wytwarzające nowe zaawansowane materiały. Wzrasta znaczenie firm nanotechnologicznych i biomedycznych.  Rozwijane są technologie ochrony środowiska – powstają oczyszczalnie ścieków, przetwórnie i spalarnie odpadów. Myśli się o wychwytywaniu CO2 z gazów spalinowych. Wszystkie te nowe technologie potrzebują i będą potrzebować inżynierów procesowych.
 

Jakie są perspektywy dla absolwenta kierunku?
 

Absolwent kierunku inżynieria procesowa może kontynuować studia na stopniu drugim (studia magisterskie) i trzecim (studia doktoranckie) - na naszym lub innych wydziałach PŁ. Może też rozpocząć pracę zawodową w przemyśle lub biurze projektowym. Na absolwentów inżynierii procesowej czeka zarówno wielki przemysł chemiczny rozmieszczony w całym kraju, jak i przemysł regionu łódzkiego. Nasi absolwenci pracują m. in. w Zakładach Azotowych „Puławy”, fabryce farmaceutycznej Teva w Kutnie, Elektrowni „Bełchatów”, firmach AGD „Indesit” i „BSH” w Łodzi, fabryce kosmetyków Procter & Gamble w Aleksandrowie Łódzkim, Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w Łodzi.
Niektórzy prowadzą własne firmy projektowe bądź wytwórnie chemiczne. Inni znaleźli zatrudnienie za granicą gdzie ich gruntowne wykształcenie szybko zaowocowało awansem.
Praktycznie w każdej większej miejscowości można znaleźć firmę, która potrzebuje inżynierów naszej specjalności.

 

Pamiętaj! Ten kierunek możesz studiować tylko w dwóch miejscach w kraju - u Nas, dzięki bazie laboratoryjno-dydaktycznej pn. LabFactor - w najnowocześniejszych warunkach!
 

Pełny opis programu studiów
Siatka godzin

Więcej informacji o studiach na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej na kierunku Inżynieria Procesowa znajdziecie w poniższej ulotce:

pdf-icon