Labfactor w liczbach
wielkości na miarę inżyniera
19 Laboratoriów
Tam szukaj przemysłowych innowacji i zielonych technologii
Kierunki priorytetowe dla gospodarki
Jaki potencjał kryje się w tych murach?
Wizualizacje
Labfactor - Budowa nowego budynku WIPOŚ PŁ

LabFactor już otwarty

DSC 0186a
 

 

Od uroczystości wmurowania kamienia węgielnego nie minął jeszcze rok, a już można podziwiać w pełnej krasie nowy budynek, który stanął przy wjeździe na kampus A Politechniki Łódzkiej. LabFactor to najnowsza inwestycja Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Obiekt powstał z myślą o kształceniu specjalistów dla nowych, a także już działających branż innowacyjnej i zrównoważonej gospodarki. 

 

Uroczyste otwarcie budynku kończące realizację projektu Budowa nowego budynku Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej LabFactor odbyło się 8 grudnia 2015 r. W wydarzeniu tym wzięło udział wielu gości, którzy z zainteresowaniem i uznaniem oglądali piękną architekturę gmachu oraz jego znakomicie wykończone wnętrza, w których znajdzie się aparatura i sprzęt na najwyższym światowym poziomie. Z tego dydaktycznego obiektu już od marca 2016 r. będą korzystać studenci.
Wraz z rektorem prof. Stanisławem Bieleckim wstęgę przecięli: prof. Ireneusz Zbiciński - dziekan Wydziału IPOŚ, Abp. Marek Jędraszewski - Metropolita Łódzki, Witold Stępień - marszałek województwa łódzkiego, Marek Cieślak - wiceprezydent Miasta Łodzi, dr Olaf Gajl - dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji, dr hab. inż. Tomasz Olejnik - kierownik Projektu, Janusz Stępień – prezes Zarządu „CZ.P.B.P. Przemysłówka” S.A., przedstawiciel wykonawcy oraz reprezentant studentów Jerzy Pela. Przecięcie wstęgi miało jeszcze jednego „aktora”, o czym dziekan prof. Zbiciński powiedział - Nasza uroczystość dedykowana jest przede wszystkim młodym ludziom, studentom i doktorantom, którzy będą rozwijać w tych murach ciekawe pomysły, innowacyjne idee i projekty. Zaprezentujemy za chwilę mały eksperymentalny pojazd napędzany specyficzną reakcją chemiczną, jest skromny rozmiarami lecz znaczący dla członków naszego Koła Naukowego „Oktan”. Pojazd ten, zdobywając liczne wyróżnienia, startował od amerykańskiej Atlanty aż po indonezyjską Surabaję, a dziś rozwinie wstęgę, którą za chwilę Państwo przetną. Symboliczny akt przecięcia wstęgi i poświęcenia LabFactora odbył się wobec licznie zgromadzonych gości reprezentujących instytuty naukowo-badawcze, przedsiębiorstwa i spółki z otoczenia biznesowo-gospodarczego oraz pracowników i studentów Politechniki Łódzkiej.
Nazwa LabFactor odzwierciedla przeznaczenie budynku. - Ma być to miejsce realizowania nowoczesnej edukacji i naukowych projektów z myślą o potrzebach przedsiębiorców i szeroko rozumianego otoczenia uczelni. Studenci będą tu kształceni na kierunkach inżynierii procesowej, inżynierii biochemicznej i inżynierii środowiska, mając do dyspozycji najnowocześniejszą aparaturę - mówił rektor prof. Stanisław Bielecki. – Dzięki temu obiektowi nie tylko nie będziemy gonić świata innowacji, lecz będziemy uciekać mu do przodu. Życzę, aby nastąpiło to jak najszybciej. Z nadzieją patrzymy na procesy kształtowania w naszym mieście i regionie tych branż przemysłu, które stają się motorem nowoczesnej gospodarki przyjaznej dla ludzi i środowiska naturalnego.
Dziekan Wydziału prof. Ireneusz Zbiciński dodał – Wybudowaliśmy LabFactor z myślą o kształceniu kadry dla nadchodzącej ery tzw. zielonej gospodarki – związanej m.in z odejściem od paliw kopalnych, a także wzmożonej troski o człowieka i ekosystem. Już wkrótce blisko 800 studentów naszego wydziału uzyska możliwość kształcenia w bardzo nowoczesnej formule dydaktycznej odpowiadającej najwyższym międzynarodowym standardom oraz potrzebom krajowej gospodarki. Z naszych laboratoriów będą także korzystać studenci innych wydziałów Politechniki. Dzisiejszy dzień jest dla nas historyczny i dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do perfekcyjnego przeprowadzenia inwestycji w tak krótkim czasie. Szczególnie chwalony był jej wykonawca, czyli firma Cz.P.B.P Przemysłówka S.A.. Obecny na uroczystości jej prezes Janusz Stępień podkreślił, że był to trudny do realizacji obiekt z uwagi na miejsce jego powstawania, blisko już istniejących budynków.
Władze regionu i miasta zgodnie mówiły o znaczeniu tej inwestycji dla uczelni i Łodzi Akademickiej.
Wydział IPOŚ ma już konkretne propozycje skierowane do studentów, jak np. uruchomienie nowych specjalności na II stopniu studiów inżynierii procesowej i inżynierii środowiska. Z nowym rokiem w murach LabFactora rozpocznie się kształcenie w potrzebnych gospodarce specjalnościach: inżynieria produktu, inżynieria biomedyczna, inżynieria bioprocesowa, zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie i administracji, ekologiczne źródła energii, wentylacja ogólna, pożarowa i klimatyzacja.
Władze Wydziału chcą, aby w najnowocześniejszym w kraju obiekcie dydaktyczno-laboratoryjnym młodzież poczuła fascynację współczesnymi technologiami, nowymi zastosowaniami mikroorganizmów, a także światem nowoczesnych materiałów, OZE oraz aparaturą i procesami przemysłowymi jutra.
- Właśnie z tą myślą realizujemy projekty skierowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, takie jak np. „Biomasa problemów naukowych” i zapraszamy uczniów do odwiedzania naszych laboratoriów w ramach tzw. „Mini Lab-Tourów” – mówił prodziekan ds. studenckich dr inż. Jarosław Sowiński. - Nie chcemy na tym poprzestać. Nasz najnowszy pomysł to realizacja ścieżek dydaktycznych. Ich motywem przewodnim będą żywioły (woda, ogień, powietrze) i procesy, które człowiek musi ujarzmić, aby służyły mu do produkcji, wytworzenia odnawialnej energii i ochrony środowiska. Potencjał tego projektu jest znaczny zważywszy, że LabFactor to 20 nowoczesnych laboratoriów - m.in. nanotechnologii, energii wodorowej, bezpieczeństwa procesów przemysłowych, czystych technologii, fotochemii stosowanej, dymu - oraz hala technologiczna, w której można odtworzyć najnowocześniejsze procesy przemysłowe. Aparatura doświadczalna o wartości ok. 12 milionów zł zakupiona dzięki projektowi służyć będzie prowadzeniu zajęć o charakterze praktycznym - kształceniu rozwijającemu wyobraźnię inżynierską. Goście uroczystości mogli zwiedzić niektóre z laboratoriów już prawie w pełni wyposażonych. Gospodarze z dumą i radością prezentowali supernowoczesny sprzęt, który niebawem będzie udostępniony studentom. Przedstawiciel studentów Jerzy Pela powiedział, że on i jego koledzy już nie mogą się doczekać rozpoczęcia nauki w tak innowacyjnie wyposażonym LabFactorze.
Budynek ma cztery kondygnacje naziemne i jedną podziemną. Jego powierzchnia użytkowa to prawie 4500 m2, z których większość, bo ok. 3850 m2 to powierzchnia infrastruktury dydaktycznej. Futurystyczna bryła nowego gmachu idealnie wpisuje się w równocześnie postindustrialny i nowoczesny pejzaż zmieniającego się kampusu PŁ.tekst: Ewa Chojnacka & Adam Szymański

więcej zdjęć na naszym FB


oraz w galerii PŁ